dla Pacjenta

Na świecie na depresję choruje ponad 350 mln ludzi,a w Polsce nawet 2,5 mln osób.Najczęściej są to osoby między 20, a 40 rokiem życia.

Rozpowszechnienie tych zaburzeń jest wysokie, w populacji ogólnej określa się je na 5-7%. U blisko 30% populacji objawy występują przynajmniej raz w ciągu życia.