o Mnie

Nazywam się Paulina Woźniak-Barszcz. Jestem absolwentem Wydziału Lekarskiego Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.W 2012 r. rozpoczęłam specjalizację w dziedzinie psychiatrii. Swoje pierwsze doświadczenia zawodowe zdobywałam w Wojewódzkim Zespole Lecznictwa Psychiatrycznego w Olsztynie. Z racji stażu w Oddziale specjalizującym się w leczeniu zaburzeń psychicznych wieku podeszłego, posiadam doświadczenie w diagnozowaniu i leczeniu chorób otępiennych. Od 2012 r. do chwili obecnej pracuję w Oddziale Psychiatrycznym Szpitala Miejskiego św. Jana Pawła II w Elblągu. Na poszerzenie moich doświadczeń miały wpływ staże, które realizowałam między innymi w Klinice Psychiatrii Dorosłych Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Gdańsku oraz w Wojewódzkim Szpitalu Psychiatryczny im. prof. Tadeusza Bilikiewicza w Gdańsku.

W 2019r. uzyskałam tytuł specjalisty psychiatry. Obecnie zajmuję się diagnozowaniem i leczeniem zaburzeń psychicznych u osób powyżej 18 roku życia.

Pomimo młodego wieku posiadam bogate doświadczenie zawodowe.

Pracowałam w licznych Poradniach Zdrowia Psychicznego w Braniewie, Morągu, Ostródzie i Elblągu oraz w Poradni Terapii Uzależnień od Alkoholu i Współuzależnienia i Poradni Terapii Uzależnień od Substancji Psychoaktywnych w Braniewie.

Poza oddziałem macierzystym dyżurowałam w Oddziale Psychiatrycznym Regionalnego Szpitala Specjalistycznego im. dr Władysława Biegańskiego w Grudziądzu, a także w Powiatowym Szpitalu im. Władysława Biegańskiego w Iławie, zdobywając niezwykle cenne umiejętności w pracy z pacjentami. 

Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. 

Systematycznie poszerzam swoją wiedzę zawodową o uczestnictwo w licznych konferencjach i sympozjach naukowych.