W moim gabinecie udzielam konsultacji psychiatrycznych, diagnozuję i leczę choroby i zaburzenia psychiczne oraz uzależnienia.  

Poniżej przedstawiam Państwu szczegółowe informacje o zakresie diagnozowania oraz leczenia następujących zaburzeń psychicznych:

 • Choroba Alzheimera
 • Zaburzeniach pamięci, zachowania, osobowości
 • Nerwice
 • Zaburzenia depresyjne, zaburzenia nastroju, choroba afektywna dwubiegunowa
 • Zaburzenia lękowe
 • Zaburzenia snu
 • Zaburzenia psychiczne w wieku podeszłym
 • Zaburzenia odżywiania (anoreksja, bulimia i inne)
 • Zaburzenia stresowe pourazowe
 • Zaburzenia afektywne
 • Zaburzenia psychotyczne
 • Uzależnienia
 • Mobbing

Posiadane uprawnienia:

 • Wypisywanie recept na leki (w tym refundowanych)
 • Wystawianie zaświadczeń lekarskich ( w tym opinie dla orzekania stopnia niepełnosprawności, grupy inwalidzkiej, zdolności do pracy, urlopu na poratowanie zdrowia, urlopu dziekańskiego.)
 • Wystawianie zwolnień lekarskich ZUS ZLA (L4)